Oönskade FÖRSLAG

Vänligen skicka inga förslag till ny produkt eller marknadsföringsideer till oss. Acushnet Company upprätthåller ett utomordentligt starkt engagemang för forskning och utveckling. Att undersöka ny teknik, integrera den nya teknologin i produkter och utveckla marknadsstrategier för våra produkter kan ta flera år. Vi strävar efter att undvika missförstånd som kan uppstå om en produkt- eller marknadsstrategi har en ytlig likhet med en idé som lämnades på oönskad basis till Acushnet Company under utvecklingsprocessen. Av denna anledning har Acushnet Company antagit en mycket strikt politik för att inte acceptera oönskade produkt- och / eller marknadsföringsideer, inklusive opatenterad teknik och marknadsplaner. Alla sådana material som lämnas in kommer inte att ses över.